Planten leven, maar wist je dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ze ook gevoelens hebben? Onder meer Darwin en Goethe hebben onderzoek gedaan naar het gevoelsleven van planten.

Wetenschappelijk onderzoek naar gevoelens van planten

Zo’n 2 eeuwen geleden werd reeds vastgesteld dat gevoelige planten kunnen aanvoelen of iemand het goed met hen voorheeft of niet. Onbetrokkenheid en desinteresse in hun onderhoud zou hun levenskracht doen afnemen.  Een plant is dus meer dan louter decoratie of opvulling van een ruimte.

In 1966 koppelde de Amerikaanse plantkundige Backster een blad van de Philodendron met een ‘leugendetector’ om het elektrisch vermogen te registreren als het water van de plantwortels naar de bladeren gaat. Opmerkelijk was dat de wijzer van de meter fel uitschoot als het blad op een of andere manier geschonden was. Tests bij bolgewassen en onder meer bananen vertoonden eveneens reacties op zowel aangename als gevaarlijke situaties. De herhaling van Backsters experimenten door Bose bevestigden de meetresultaten.

Onderzoeker Shaw was verbaasd toen hij in een laboratorium waarnam dat een kool tijdens het koken hevige stuiptrekkingen vertoonde. Nog een opvallend voorval: louter aansluiten van de elektroden zorgde al voor metingen (zonder enig experiment). Oorzaak was een man die buiten het labo gras maaide. Als hij stopte vielen de metingen weg. Begon hij te maaien, ontstond er opnieuw paniek bij de planten in het laboratorium.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat planten gevoelens en gedachten hebben.

Planten reageren op hun omgeving

Uit experimenten is gebleken dat planten ook gevoel hebben en reageren op gebeurtenissen in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld muziek. Agressieve muziek veroorzaakt stress die de groei afremt, terwijl klassieke of rustige muziek de groei duidelijk stimuleert. Een zachte verzorging en aangename omstandigheden doet planten floreren, op voorwaarde dat is voldaan aan de basisbehoeften van de plant om goed te kunnen groeien.

Planten houden van gezelligheid, ongeacht of dat tussen soortgenoten of met mensen in de buurt is. Als de eigenaar van de plant vaker thuis is, groeit de plant beter. Praten tegen de planten zou helpen, net als het strelen van de bladeren. Misschien vreemd, maar wel met resultaat!

Planten bezitten gedachten

Backster onderzocht eveneens of planten gedachten hebben. Hij vroeg een medewerker, die de planten voor het experiment niet kende, sommige testplanten ruw te behandelen en schade te berokkenen. Vervolgens, enkele uren later, moesten enkele vreemde personen langs de beschadigde planten lopen. De planten reageerden hier niet op. Hevige reacties begonnen op te treden als de ‘ruwe’ assistent passeerde. Zelfs de planten die geen schade hadden opgelopen reageerden erop. Bewezen was nu dat planten ook een gedachtegang hebben.

De meesten van de onderzoekers die deze fenomenen waarnamen werden door collega’s niet geloofd of niet ernstig genomen. Toch hebben ze hun onderzoeksresultaten gerapporteerd om beter inzicht in de leefwereld van planten mogelijk te maken en onderzoek wat vooruit te helpen.